Filozofia IT outsourcingu

ÚvodFilozofia
Informačné technológie sú základom každého úspešného biznisu. Malé a stredné podniky zanedbávajú význam IT, kvôli vysokým cenám zavádzania a udržiavania vlastné IT oddelenia.
Dnes je trendom náročné IT procesy outsourcovať. Faktom je, že náklady na IT outsourcing zaťažujú spoločnosti podstatne menej ako vynaložené finančné prostriedky na vlastno IT oddelenie.

Bezpečnosť
Podpora služieb
Expertíza
Stratégia

5 dôvodov
prečo sa rozhodnúť
pre IT outsourcing

1. dôvod

Znížené náklady

Hlavným dôvodom, a podľa nás veľmi podstatným pre mnohé spoločnosti, je zníženie nákladov. Úspory, ktoré môžete získať outsourcingom IT procesov sú značné, v niektorých prípadoch dosahujú až 40 %. Znížiť možno najmä kapitálové náklady spojené s kúpou hardwaru, softwaru; ale aj náklady na chod infraštruktúry, teda platy pre IT oddelenie, správu IT štruktúry a služieb. Svoje výdavky si môžete nastaviť presne podľa vlastných potrieb.

2. dôvod

Zameranie sa na core business

Pre väčšinu spoločností je IT iba malým komponentom celého chodu samotnej firmy a nie je jej hlavnou a významnou kompetenciou (tzv. core biznis). Budovanie vlastnej IT infraštruktúry s IT tímom nie je hlavným cieľom spoločnosti a nemusí ihneď viesť k zlepšeniu fungovania. Prenesením zodpovednosti, potrebného dohľadu a kontroly na IT procesy, správy IT infraštruktúry a garanciou dohodnutej SLA vám umožníme sústrediť sa na core biznis vašej firmy.

3. dôvod

Znížené riziko a zvýšená flexibilita

Technológie sú finančne náročne a ich zlý výber vedie k predražovaniu, kvôli nízkej efektivite. Pri zakladaní a zmenách technologických postupov, či dokonca komplexných stratégií, využívame bohaté skúsenosti a najnovšie nástroje. Jedným z najdôležitejších spôsobom, ako znižovať riziko v spoločnosti, je zálohovanie živých dát, ich ochrana a zachovanie bezpečnosti proti vonkajším alebo vnútorným zásahom. Ďalšou možnosťou znižovania rizika je zvyšovanie dostupnosti služby, a to buď priamo vybudovaním redundantných zariadení, alebo predchádzaním rizika prerušenej prevádzky konštantným monitorovaním prostredia. Flexibilitu vnímajte ako možnosť krátkodobých alebo dlhodobých zmien v infraštruktúre pre vaše aktuálne potreby (nové dočasné projekty, nové sídlo alebo pracovisko spoločnosti, atď.).

4. dôvod

Zvýšená morálka zamestnancov

Zle implementovaný outsourcing môže viesť k nespokojnosti zamestnancov kvôli nefunkčným službám alebo nesprávnemu chodu celého IT prostredia. Prenosom zodpovednosti za správu a riešenie IT problémov vašej spoločnosti sa zamestnanci môžu zamerať na svoju primárnu prácu, čím dôjde k synergii spokojnosti zo strany zamestnanca, ale aj spoločnosti za dobre vykonanú prácu. Treba však neustále myslieť na monitorovanie potrieb firmy a pracovníkov a vopred informovať našu spoločnosť o potrebnom dodaní prispôsobených služieb včas.

5. dôvod

Prístup k expertom a aktuálnym technológiám

Aká je naša pridaná hodnota? Neustále sledujeme vývoj a používanie najnovších technológií. Celý tím tvoria kvalitne vyškolení experti vo svojom obore. Neustále vzdelávanie je našou povinnosťou, aby sme klientom mohli ponúkať všetko, čo pre svoj biznis potrebujú.

Potrebujete outsourcovať IT?

Napíšte nám. Najprv sa porozprávame o možnostiach vylepšenia informačných technológií vo vašej spoločnosti a spôsoboch, ako môžete výrazne znížiť vaše náklady. Následne sa dohodneme a spoločnými silami vyberieme riešenie na mieru.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.