Realizácie systémov

ÚvodRiešeniaRealizácie systémov

Poskytujeme komplexné riešenia, ktoré zjednodušia infraštruktúru informačných technológií, zvýšia bezpečnosť a znížia náklady na personál.

Ponúkame tieto riešenia

Ikona webové aplikácie

Webové aplikácie – dostupnosť, výkon, škálovateľnosť

Najväčšou výhodou webových aplikácií je dostupnosť používateľského rozhrania kdekoľvek bez potreby špeciálneho softvéru a inštalácie na zariadenie klienta. K efektívnej výkonnosti aplikácií je nevyhnutná jednoduchá aktualizácia, ktorá prebieha priamo na serveri. Prevádzkovaním webovej aplikácie v lokálnej sieti vašej firmy budú vaše dáta vždy zálohované a uschovávané, čim znížite pravdepodobnosť ich úniku.
Ikona vnútrofiremná komunikácia

Vnútrofiremná komunikácia – pošta, kalendáre, adresáre, IM (instant messaging)

Efektívne spracovávanie informácií je jedným z krokov k úspechu firmy v náročnom konkurenčnom prostredí. Problémom, ktoré znižujú efektivitu a výkonnosť spoločnosti – nekoordinované diskusie, znižovanie informačného chaosu, distribúcia a hromadenie informácií, sa môžete vyhnúť riešením vnútrofiremnej komunikácie, ktoré vypracujeme na mieru.
Ikona firemné aplikačné servery

Firemné aplikačné servery – vzdialená práca, vzdiálena plocha, centrálne uložisko dát, backup

Firemné aplikačné servery chránia dáta klientov. Citlivé informácie sú ukladané mimo pevné disky, na ktorých s nimi neprebieha ani samotná práca. S rozvojom technológií a nových operačných systémov rastie tendencia získavať cudzie dáta omnoho jednoduchšie a rýchlejšie takmer každým dňom. Prenesením práce, plochy a úložiska dát do vzdialeného prostredia znížite riziko ich zneužitia.
Ikona sieťové prostredia

Sieťové prostredia – core networking, routing, switching, sieťová bezpečnosť

Pri vytváraní sieťového prostredia smerujeme dátové prvky v rámci sieťovej infraštruktúry k určitému hardvérovému cieľu. Službou sieťového prostredia poskytujeme funkčné telekomunikačné siete, ktoré prepájajú ďalšie komunikačné uzly v spoločnostiach. Umožňujeme presúvať dáta do cieľa optimálnou formou vďaka komplexnej analýze zariadení.

Postup realizácie projektu od počiatočnej konzultácie až po spustenie

Vaše potreby a očakávania
1
Analýza IT infraštruktúry a prostredia
2
Návrhy riešenia projektu
3
Realizácia a implementácia projektu
4
Testovanie
5
Poimplementačná technická podpora
6

Postup realizácie projektu

1. krok

Vaše potreby a očakávania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2. krok

Analýza IT infraštruktúry a prostredia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3. krok

Návrhy riešenia projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

4. krok

Realizácia a implementácia projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

5. krok

Testovanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

6. krok

Poimplementačná technická podpora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Technológie

Používame overené technológie, ale aj nové riešenia a nástroje pre vaše konkrétne požiadavky.

Potrebujete outsourcovať IT?

Napíšte nám. Najprv sa porozprávame o možnostiach vylepšenia informačných technológií vo vašej spoločnosti a spôsoboch, ako môžete výrazne znížiť vaše náklady. Následne sa dohodneme a spoločnými silami vyberieme riešenie na mieru.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.