IT bezpečnosť

Zaistíme softvérovú a hardvérovú ochranu vašich informačných technológii.

Chránime pred hrozbami

Našich klientov chránime pred hrozbami zvonku, ale aj zvnútra 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Komunikácia s klientom - IT bezpečnosť

Konfigurácia firewallu

IDS, IPS, nastavenie pravidiel, zabezpečenie pravidelnej kontroly, aktualizácií a vylepšení.

Penetračné testy

Úlohou testov je odhaliť slabiny v zabezpečení a následné „zaplátanie“ týchto nedostatkov.

Sledovanie aktivity na sieti

Pomáha pri zvyšovaní efektivity práce zamestnancov, ale aj pri odhaľovaní potenciálne rizikového správania na sieti.

Ochrana dát

Zabezpečenie dát, ako aj vytvorenie pravidelného zálohovania dôležitých súborov.

Ochrana pred vírusmi

Inštalácia a aktualizácia najmodernejších antivírusov, správa a údržba, ale aj záchrana a oprava napadnutých zariadení.

Ochrana webovej stránky

Zabezpečenie plynulého chodu, ochrana pred vonkajšími útokmi a rýchle obnovenie fungovania po útoku.

Zabezpečenie emailovej komunikácie

Vytvorenie vlastného emailového serveru, zabezpečenie komunikácie a ochrana pred ukradnutím dát alebo neoprávneným vstupom.

Montáž a nastavenie IP kamier

Rovnako ako v iných oblastiach, aj v tejto sa maximálne dbá na zabezpečenie a požiadavky klienta.

Konzultácie a školenia

Bezpečnosť IT systémov spoločnosti nezávisí len od technických riešení, ale najmä od povedomia a zodpovednosti používateľov, preto poskytujeme služby v oblasti konzultácií a školení.

Poskytujeme IT riešenia, ktoré vám zjednodušia infraštruktúru informačných technológií a znížia náklady na personál.

checkbox
Znížime náklady
spojené so správou informačných technológií.
checkbox
Znížime riziká
spojené s obstaraním informačných technológií.
checkbox
Prístup k expertom,
IT profesionálom a najnovšími technológiám.
checkbox
Zlepšíme bezpečnosť
vašich IT systémov a technologickej infraštruktúry vo vašej spoločnosti.
checkbox
Sústredíte sa na core biznis
zatiaľ čo my máme zodpovednosť nad dohľadom a kontrolou IT.
checkbox
Zvýšime morálku zamestnancov
v dôsledku prenosu zodpovednosti a povinností za IT na nás.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť