Správa serverov

Zabezpečujeme správu serverov v operačných systémoch windows aj linux a v oboch prípadoch poskytujeme širokú škálu služieb.

Správa serverov

Klasický monitoring všetkých zariadení 24/7 a zabezpečenie fungovania služby pri plnej prevádzke na základe dohodnutých kritérií od klienta.
Pre OS Windows
Pre OS Linux
Výsledkom by mal byť plynulý chod a potreba minimálnej komunikácie so zákazníkom – tým vytvárame priestor a čas pre váš core biznis. Sami uvidíte, že všetko bude pracovať tak, ako má.
Správa serverov

windows

Správa serverov s operačných systémom Windows

Správa vnútrofiremnej doménovej siet.

Vytvorenie, údržba a zabezpečenie siete.

MS SQL databázy,

ako aj účtovné databázové systémy, ktoré ich využívajú.

Ukladanie a zálohovanie dát

Vaše dáta budú ukladané na externú dátovú jednotku v pravidelných intervaloch, prípadne budú zálohované na cloud.

Remote desktop protocol

V prípade potreby sa naši technici vedia pripojiť na vaše zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu a pomôžu Vám vyriešiť problém.

Správa služby MS Office

Pomôžeme s riešením technických problémov – či už online alebo offline.

Iné serverové riešenia

K Vašim požiadavkám pristupujeme flexibilne, veľmi radi pomôžeme s akýmkoľvek technickým problémom a vždy nájdeme vhodné riešenie pre Váš projekt.

linux

Správa serverov s operačných systémom linux

Aplikačné kontajnery postavené na virtualizácii

docker.open VZ, proxmox, Xen, VMware.

Databázové servery

Ponúkame navrhovanie, tvorbu a údržbu databázových serverov na mieru.

Zálohové a úložné servery

Naše servery sú bezpečným priestorom pre Vaše dáta, na ktorom sú pravidelne zálohované a minimalizuje sa tak riziko straty Vašej práce.

Zálohové a úložné riešenia prostredníctvom cloudu

Alternatívou k zálohovaniu na fyzických serveroch je zálohovanie vo virtuálnom cloude.

DNS - Domain name system

Služby pre klientov, ktorí majú zakúpenú vlastnú doménu a potrebujú ju nasmerovať na konkrétne servery alebo webstránky.

Webový hosting

Poskytujeme priestor pre vašu webovú stránku alebo emailovú službu – samozrejme s plnou technickou podporou a riešením akýchkoľvek problémov.

Virtualizácia Windows prostredia

Poskytujeme vytvorenie virtuálneho zariadenia, na ktorom beží vami definovaný systém – ku svojmu počítaču s ľubovoľnými aplikáciami sa tak môžete pripojiť z akéhokoľvek miesta na planéte – stačí ak máte internet.

Klient servery

Ich úlohou je odľahčenie správy vnútrofiremnej siete – na prácu nie je potrebný konkrétny kancelársky počítač, pretože do systému je možné prihlásiť sa z akéhokoľvek počítača po zadaní prihlasovacích údajov a okamžite máte k dispozícii všetky svoje dáta a programy.
Správa serverov

Poskytujeme IT riešenia, ktoré vám zjednodušia infraštruktúru informačných technológií a znížia náklady na personál.

checkbox
Znížime náklady
spojené so správou informačných technológií.
checkbox
Znížime riziká
spojené s obstaraním informačných technológií.
checkbox
Prístup k expertom,
IT profesionálom a najnovšími technológiám.
checkbox
Zlepšíme bezpečnosť
vašich IT systémov a technologickej infraštruktúry vo vašej spoločnosti.
checkbox
Sústredíte sa na core biznis
zatiaľ čo my máme zodpovednosť nad dohľadom a kontrolou IT.
checkbox
Zvýšime morálku zamestnancov
v dôsledku prenosu zodpovednosti a povinností za IT na nás.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť