Softvérové riešenia

Našou špecializáciou je softvérová a technická  inštalácia, podpora a údržba vášho IT s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť.

Správa serverov

Zabezpečujeme správu serverov v operačných systémoch Windows aj Linux a v oboch prípadoch poskytujeme širokú škálu služieb.

Dopyt

Hľadáte profesionálov na správu vašich serverov?

Odošlite nám dopyt

Správa sieťovej infraštruktúry

switche/routre, firewally, balancery, záloha

Správa zákaznických riešení

databázy, webservery, mail servery

Správa operačných systémov

Windows a Linux

Zálohovacie systémy

záloha, kontrola, obnova dát
Viac o správe serverov

Správa vnútrofiremných sietí

Ponúkame komplexné služby od návrhu, cez konfiguráciu až po implementáciu vnútornej siete. Postaráme sa o bezpečnosť vašich dát a bezpečnosť komunikácie.
Vďaka našim partnerom dokážeme zabezpečiť aj rýchlejšie a výhodnejšie internetové pripojenie, alebo dodať IP telefóny pre lokálne vnútrofiremné ale aj mimofiremné volania. Každé riešenie je prispôsobované na mieru podľa potrieb daného klienta.
Komunikácia s klientom - správa IT
IT sieť - kabeláž

IT Bezpečnosť

zaistíme Softvérovú a hardvérovú ochranu vašich informačných technológii. Našich klientov chránime pred hrozbami zvonku ale aj zvnútra 24 hodín denne 7 dní v týždni.

ochránime vaše informačné technológie

Konfigurácia firewallu

IDS, IPS, nastavenie pravidiel, zabezpečenie pravidelnej kontroly, aktualizácií a vylepšení.

Penetračné testy

Úlohou testov je odhaliť slabiny v zabezpečení a následné „zaplátanie“ týchto nedostatkov.

Sledovanie aktivity na sieti

Pomáha pri zvyšovaní efektivity práce zamestnancov, ale aj pri odhaľovaní potenciálne rizikového správania na sieti.

Ochrana dát

Zabezpečenie dát, ako aj vytvorenie pravidelného zálohovania dôležitých súborov.

Ochrana pred vírusmi

Inštalácia a aktualizácia najmodernejších antivírusov, správa a údržba, ale aj záchrana a oprava napadnutých zariadení.
Viac o IT bezpečnosti

Poskytujeme IT riešenia, ktoré vám zjednodušia infraštruktúru informačných technológií a znížia náklady na personál.

checkbox
Znížime náklady
spojené so správou informačných technológií.
checkbox
Znížime riziká
spojené s obstaraním informačných technológií.
checkbox
Prístup k expertom,
IT profesionálom a najnovšími technológiám.
checkbox
Zlepšíme bezpečnosť
vašich IT systémov a technologickej infraštruktúry vo vašej spoločnosti.
checkbox
Sústredíte sa na core biznis
zatiaľ čo my máme zodpovednosť nad dohľadom a kontrolou IT.
checkbox
Zvýšime morálku zamestnancov
v dôsledku prenosu zodpovednosti a povinností za IT na nás.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť