Prečo a kedy sa oplatí IT outsourcing?

IT outsourcing nie je nič nové. Na trhu už existuje niekoľko rokov. Umožňuje vysokú škálovateľnosť, lachšiu obnovu pri havárii, ľahší prístup k odborníkom na danú problematiku, nižšie náklady a schopnosť sústrediť zdroje na kľúčové zdroje podnikania.

Avšak IT outsourcing prináša komplexnejší logistický model, znižuje bezpečnosť a súkromie, redukuje kontrolu nad celkovou IT infraštruktúrou a robí mapovanie IT výstupov oveľa ťažšie.

Benefity IT outsourcing-u

Existuje mnoho dôvodov prečo veľké korporácie “outsourcujú” špecifické biznis aktivity.

Najbežnejšie dôvody sú:

  • Hlbšie zameranie spoločnosti
  • Prístup k profesionálnej činnosti
  • Zvýšenie efektivity pre časovo náročné funkcie
  • Rozdelenie rizík s partnerskou spoločnosťou
  • Zvýšené využívanie externých zdrojov

Miesto toho, aby spoločnosť vetvila svoju pozornosť, môže aktivity, ktoré nie sú súčasťou jej základného zamerania presunúť na iné subjekty - kontraktorov - ktorí sú v danom odbore experti - napríklad IT.

Takéto špecificky zamerané spoločnosti sú omnoho efektívnejšie v danom obore, ako by bola pôvodná spoločnosť. Oba subjekty z tejto spolupráce benefitujú a to tak, že šetria čas a úsilie čo sa vždy premietne do úspory peňazí.

Navyše pri outsourcingu sa delí riziko so kontraktorskou spoločnosťou.

Náklady sa taktiež dajú predpovedať oveľa jednoduchšie. Napríklad pri prenájme serveru je cena zvyčajne presne stanovená. Pri rôznych núdzových stavoch zákazník nemusí míňať peniaze na ich odstránenie. Toto riziko patrí spoločnosti, ktorá server prenajíma.

To je jeden z dôvodov prečo je výber správneho kontraktora, ktorý ponúka expertov vo svojom obore dôležité. Outsourcing je jedno z najelegantnejších riešení pri prenájme priestorov v rôznych kútoch sveta.

Úspory z outsourcing-u môžu byť veľmi dramatické.

Viac ako 80% podnikov s menším počtom zamestnancov usporia veľké sumy peňazí len vďaka napríklad outsourcingu e-mailov. IT spoločnosti ponúkajú prístup k zariadeniam a službám za veľmi nízke náklady v porovnaní s nákladmi, ktoré by vaša firma vynaložila sama na ich prevádzku a správu.

Najväčší argument pre outsourcing platí pre štátne inštitúcie.

Privátne spoločnosti sú zvyčajne lepšie vo výkone rôznych IT činností, taktiež sú nútené tieto činnosti vykonávať čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie, keďže im hrozí bankrot ak danú činnosť efektívne vykonávať nebudú.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť