IT outsourcing

Outsourcujte náročné IT procesy, ktorých náklady zaťažujú spoločnosti podstatne menej ako vynaložené finančné prostriedky na vlastné IT oddelenie.

Prečo outsouring od sysmart

1

Znížené náklady
Hlavným dôvodom, a podľa nás veľmi podstatným pre mnohé spoločnosti, je zníženie nákladov. Úspory, ktoré môžete získať outsourcingom IT procesov sú značné, v niektorých prípadoch dosahujú až 40 %.
Znížiť možno najmä kapitálové náklady spojené s kúpou hardwaru, softwaru; ale aj náklady na chod infraštruktúry, teda platy pre IT oddelenie, správu IT štruktúry a služieb. Svoje výdavky si môžete nastaviť presne podľa vlastných potrieb.
IT outsourcing pre spoločnosti
IT outsourcing - komunikácia s klientom

2

Zameranie sa na váš biznis
Pre väčšinu spoločností je IT iba malým komponentom celého chodu samotnej firmy a nie je jej hlavnou a významnou kompetenciou (tzv. core biznis).
Budovanie vlastnej IT infraštruktúry s IT tímom nie je hlavným cieľom spoločnosti a nemusí ihneď viesť k zlepšeniu fungovania. Prenesením zodpovednosti, potrebného dohľadu a kontroly na IT procesy, správy IT infraštruktúry a garanciou dohodnutej SLA vám umožníme sústrediť sa na core biznis vašej firmy.

3

Znížené riziko a zvýšená flexibilita
Technológie sú finančne náročne a ich zlý výber vedie k predražovaniu, kvôli nízkej efektivite. Pri zakladaní a zmenách technologických postupov, či dokonca komplexných stratégií, využívame bohaté skúsenosti a najnovšie nástroje.
Jedným z najdôležitejších spôsobom, ako znižovať riziko v spoločnosti, je zálohovanie živých dát, ich ochrana a zachovanie bezpečnosti proti vonkajším alebo vnútorným zásahom. Ďalšou možnosťou znižovania rizika je zvyšovanie dostupnosti služby, a to buď priamo vybudovaním redundantných zariadení, alebo predchádzaním rizika prerušenej prevádzky konštantným monitorovaním prostredia. Flexibilitu vnímajte ako možnosť krátkodobých alebo dlhodobých zmien v infraštruktúre pre vaše aktuálne potreby (nové dočasné projekty, nové sídlo alebo pracovisko spoločnosti, atď.).
IT outsourcing - správa serverov
IT outsourcing - zníženie nákladov na personál

4

Zvýšená morálka zamestnancov
Zle implementovaný outsourcing môže viesť k nespokojnosti zamestnancov kvôli nefunkčným službám alebo nesprávnemu chodu celého IT prostredia.
Prenosom zodpovednosti za správu a riešenie IT problémov vašej spoločnosti sa zamestnanci môžu zamerať na svoju primárnu prácu, čím dôjde k synergii spokojnosti zo strany zamestnanca, ale aj spoločnosti za dobre vykonanú prácu. Treba však neustále myslieť na monitorovanie potrieb firmy a pracovníkov a vopred informovať našu spoločnosť o potrebnom dodaní prispôsobených služieb včas.

5

Prístup k expertom a aktuálnym technológiám
Aká je naša pridaná hodnota? Neustále sledujeme vývoj a používanie najnovších technológií.
Celý tím tvoria kvalitne vyškolení experti vo svojom obore. Neustále vzdelávanie je našou povinnosťou, aby sme klientom mohli ponúkať všetko, čo pre svoj biznis potrebujú.
IT outsourcing - hw servis

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť