Čo je Cloud Server?

Cloud servery môžu byť umiestnené kdekoľvek na svete a poskytovať služby na diaľku prostredníctvom prostredia Cloud.

Cloud servery môžu byť umiestnené kdekoľvek na svete a poskytovať služby na diaľku prostredníctvom prostredia Cloud. Naproti tomu tradičný dedikovaný serverový hardvér sa zvyčajne zriaďuje v priestoroch na výhradné použitie konkrétnou organizáciou.

Cloud servery môžu vykonávať všetky rovnaké funkcie ako tradičný fyzický server. Fungujú vďaka virtualizácii.

Cloud servery majú aplikáciu zvanú hypervisor, ktorou sa vykonáva administratíva virtualizácie.

Tieto virtualizované zdroje môžu byť automatizované a doručené cez cloud jednej alebo viacerým organizáciám. Tento prístup je známy pod skratkou IaaS (Infrastructure as a Service). Organizácie, ktoré používajú IaaS, nemusia vlastniť a spravovať vlastný hardware a môžu si ho prenajať.

Jeho zdroje sú im poskytované prostredníctvom cloudu.

IaaS je vhodný na dočasné alebo sezónne záťaže, na ktoré je potrebné rýchlo reagovať. Avšak cloud servery môžu tiež emulovať dedikované servery.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť