Čo je Dedikovaný server?

Dedikovaný server je server, ktorý má klient v prenájme. Tento server slúži iba danému klientovi.

Dedikovaný server je server, ktorý má klient v prenájme. Tento server slúži iba danému klientovi. Organizácie (klienti) majú plnú kontrolu nad serverom, čiže aj nad výberom operačného systému a hardvéru.

Dedikovaný server ponúka benefit vysokého výkonu, bezpečnosti, stability e-mailu, kontroly. Dedikované servery majú vysokú cenu. Preto sú zvyčajne používané web stránkami, ktoré majú vysokú mieru návštevnosti.

Operačný systém

Komerčné operačné systémy Microsoft Windows server je možné použiť pomocou špeciálneho programu Microsoft Services Provider License Agreement.

Red Hat Enterprise je komerčná verzia linux, ktorá ma mesačné poplatky.

Väčšina Linux a Unix systémov sú dostupné zadarmo. Tieto môžu byť:

  • Fedora Core,

  • Debian,

  • FreeBSD.

Obsluha operačného systému, ako je napríklad kernel upgrade, security patch je variabilná od prenájmu.

Bandwidth/Fakturovanie

  1. metóda 95. percentile - Rýchlosť dát je meraná každých 5 minút. 95. percentil najväčšej rýchlosti je fakturovaný.

  2. Nemeraná metóda - Rýchlosť serveru je zastropovaná.

  3. Metóda celkového prenosu - Prichádzajúce a odchádzajúce dáta sú monitorované. Niektorí provideri merajú iba odchádzajúce dáta.

Management

Dedikované servery poskytujú viac služieb, preto sú väčšinou vhodnejšie pre technicky zdatnejších klientov. Štandard pri dedikovaných serverov nie je definovaný. Preto sú služby a podpora variabilné od poskytovateľa.

Poskytovateľ môže poskytovať tieto druhy server managementu:

  1. Plný management - monitoring, software updates, reboots, security patches, upgrade operačného systému, klient nemusí riešiť nič.

  2. Management - stredný level monitoring, limitované updates, limitovaná podpora. Klient vykoná špecifické úkony.

  3. Samostatný management - pravidelné monitorovanie, základná údržba. Klient vykonáva väčšinu managementu.

  4. Žiadny management - Klient je sám zodpovedný za management serveru.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť