Čo je DNS server?

DNS server je server, ktorý drží záznamy domén a ich korešpondujúce IP adresy.

DNS server je server, ktorý drží záznamy domén a ich korešpondujúce IP adresy. DNS server je zodpovedný za hľadanie IP adries k doménam, ktoré klient vyžiada:

  1. DNS server dostane požiadavku od klienta.

  2. Tento server potom pomocou iných DNS serverov hľadá IP domény, ktorú klient vyžiadal.

DNS server si môže niektoré IP adresy zapísať do svojej vyrovnávacej pamäti na istú dobu, aby ich nemusel znova hľadať pri opätovnom žiadaní od klienta.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť