Čo je FTP server?

FTP (File Transfer Protocol) server umožňuje užívateľom nahrávať a sťahovať dokumenty. FTP server je v podstate počítač ktorý má FTP adresu a jeho primárna funkcia je nadväzovať FTP spojenia.

FTP (File Transfer Protocol) server umožňuje užívateľom nahrávať a sťahovať dokumenty. FTP server je v podstate počítač ktorý má FTP adresu a jeho primárna funkcia je nadväzovať FTP spojenia.

Protokol prenosu súborov FTP je TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) určený na prenos súborov medzi počítačmi či už na internete alebo lokálnej sieti. Na komunikáciu sa používajú dva porty - 20 a 21. Port 20 slúži na prenos dát a port 21 slúži na kontrolu dát a ftp príkazy. FTP spoznáme tak, že vidíme namiesto HTTP na začiatku adresy FTP.

Na vytvorenie je potrebné mať nainštalovaný program, ktorý umožní pripojenie cez FTP. Najčastejšie sa používa Cerberus FTP Server, RaidenFTP, či FileZilla.

Hlášky

  • 200 - príkaz úspešne vykonaný

  • 226 - prenesenie dát ukončené

  • 230 - používateľ prihlásený, pokračujem

  • 331 - používateľské meno OK, potrebujem heslo

  • 332 - potrebujete účet pre prihlásenie

  • 421 - veľa používateľov

  • 426 - spojenie uzavreté, prenos prerušený

  • 530 - ne prihlásený

  • 550 - požadovaná akcia nie je dostupná

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť