Čo je HDD server?

HDD (Hard Disk Drive) predstavuje zariadenie na ukladanie, zapisovanie a spracovanie dát.

HDD (Hard Disk Drive) predstavuje zariadenie na ukladanie, zapisovanie a spracovanie dát. Býva súčasťou serverov a pracuje s dátami ktoré ukladá na točiace sa kovové platne potiahnuté magnetickým materiálom. Najdôležitejšiu úlohu hrá pri file serveroch.

File server je server, ktorý sa používa na ukladanie, sprístupnenie a administratívu digitálnych súborov a médií. File server je zvyčajne menej výkonný ako iný server, ale má oveľa väčší úložný priestor a viac rozhraní na prístup k dátam.

Tieto servery tiež používajú špecializované schémy ukladania dát, ktoré zabezpečia dáta pred chybami a stratami spôsobenými zlyhaním hardvéru a rôzne veľkým zvýšením výkonu.

Existujú 2 typy týchto serverov DAS a NAS:

  1. DAS (Direct-Attached Storage) - Sú priamo pripojené na počítač. Tento druh má vysoký výkon, je lacnejší, jednoduchší a vyžaduje menej údržby.

  2. NAS (Network-Attached Storage) - Je pripojený na sieť, čiže všetky povolené zariadenia na sieti majú prístup k dátam. Tento typ je centralizovaný, je to efektívnejšie využitie úložiska, poskytuje jednoduchší prístup k dátam, ľahšie mu zvýšite kapacity, poskytuje lepšiu redundanciu a sú kompaktnejšie.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť