Čo je IP server?

IP (Internet Protocol) adresa je logický číselný identifikátor uzla v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP.

IP (Internet Protocol) adresa je logický číselný identifikátor uzla v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP.

Adresa IP je 32-bitové číslo.

32 bitov adresy IP delíme na štyri 8-bitové čísla v rozsahu 0 - 255, ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou. Adresa IP je buď priamo priradená nejakému sieťovému rozhraniu alebo je prideľovaná dynamicky pomocou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

DHCP server automatický prideľuje IP adresy spolu s ostatnými parametrami klientskym zariadeniam. Komunikuje pomocou broadcastu, ktorý môžu vidieť všetky zariadenia na sieti. Bez DHCP serveru by musel administrátor manuálne prideľovať IP adresy.

DHCP server umožňuje rôznu administratívu, ako je napríklad rezervovanie určitých IP adries alebo ich špecifikované prideľovanie.

IP protokol

IP protokol je dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy. Poskytuje nespoľahlivú datagramovú službu, čo znamená, že neposkytuje žiadnu záruku ohľadom doručenia paketu.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť