Čo je Klient/server?

Klient/server opisuje vzťah medzi dvoma počítačovými programami.

Klient/server opisuje vzťah medzi dvoma počítačovými programami. Model klient-server rozlišuje systémy klienta od systémov servera, ktoré komunikujú cez počítačovú sieť.

Pri klient-server architektúre je používaný systém, ktorý sa skladá zo softvéru klienta a zo softvéru servera. Softvér klienta môže iniciovať komunikačné spojenie, zatiaľ, čo server čaká na požiadavku od klienta.

Tento model sa stal centrálnou ideou sieťovania. Väčšina biznis aplikácií dnes používa tento model.

Charakteristika klienta

  • iniciuje požiadavky

  • čaká a prijíma odpovede

  • zvyčajne sa pripája na malé množstvo serverov v jeden čas

  • typicky sa ovplyvňuje s koncovými užívateľmi

Charakteristika servera

  • pasívny

  • čaká na požiadavky od klienta

  • prijíma požiadavky, spracúva ich a následne odpovedá

  • zvyčajne akceptuje pripojenia od väčšieho množstva klientov

  • typicky sa priamo neovplyvňuje s koncovými užívateľmi

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť