Čo je NTP server?

NTP server je server, ktorý číta aktuálny čas z referenčných hodín a vykonáva distribúciu tejto informácie jeho klientom pomocou siete.

NTP server je server, ktorý číta aktuálny čas z referenčných hodín a vykonáva distribúciu tejto informácie jeho klientom pomocou siete. Ako referencia môže slúžiť iný server, internet alebo pripojené atomické hodiny.

Zvyčajne sa používa GPS alebo GPS master clock.

Existuje hierarchia týchto serverov. Stratum je jednotka, ktorá slúži na umiestnenie serveru v tejto hierarchii. Stratum 1 je najpresnejší, 15 najmenej presný.

Postup nastavenia v skratke:

  1. NTP klient vykoná požiadavku na NTP server.

  2. Klient potom vypočíta offset a synchronizuje svoje hodiny so serverom.

  3. Ako pravidlo, 6 požiadaviek a odpovedí počas doby 5-10 minút sú potrebné na prvotné nastavenie hodín.

Synchronizované hodiny klientov v sieti sú potrebné na distribúciu procedúr a updatov. Niektoré služby na sieti sú závislé od presnosti časových stôp.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť