Čo je Proxy server?

Proxy server je server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie k inému serveru.

Proxy server je server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie k inému serveru. Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, prekladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje ako klient.

Prijatú požiadavku potom odošle naspäť klientovi. Môže ísť tak o špecializovaný hardvér ako aj o softvér bežiaci na počítači.

Aplikačný proxy server je server špeciálne určený pre určitý protokol.

S jeho pomocou je možné analyzovať obsah komunikácie, prípadne ju zmeniť alebo ukladať požiadavky do vyrovnávacej pamäte, a tak zefektívniť komunikáciu.

Proxy server sa zvyčajne používa na:

  1. Ochranu súkromia - Pre cieľový server je klientom proxy server a nie pôvodný klient. To má za následok, že cieľový server nepozná IP adresu pôvodného klienta.

  2. Zvýšenie výkonu komunikácie - Proxy server môže uložiť odpoveď do vyrovnávacej pamäte a odpoveď odoslať priamo klientovi - bez toho, aby predal komunikáciu až k cieľovému serveru.

  3. Bezpečnosť - Aplikačný proxy server môže analyzovať komunikáciu, zisťovať prítomnosť vírusov, šifrovať a dešifrovať prichádzajúce požiadavky a podobne.

  4. Pripojenie viacerých klientov k internetu - Preklad IP adries.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť