Čo je Python server?

Python je open source skriptovací jazyk, ktorý nie je na nič špecifikovaný. Jeho jednoduchosť a všeobecnosť ho robí jedným z najatraktívnejších programovacích jazykov dnes.

Python je open source skriptovací jazyk, ktorý nie je na nič špecifikovaný. Jeho jednoduchosť a všeobecnosť ho robí jedným z najatraktívnejších programovacích jazykov dnes.

Python dokáže naštartovať web server jedným riadkom kódu.

Avšak na použitie Python-u pre vývoj ako front tak aj backendu je nutné použiť python web framework, ako je napríklad:

  • Flask alebo

  • Django.

V dnešnej dobe web stránky ako Netflix, Google, Instagram, Dropbox všetky používajú python do istej miery.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť