Čo je Server housing?

Za server housing sa považuje serverovňa - menšia miestnosť, ktorá musí spĺňať niekoľko podmienok.

Za server housing sa považuje serverovňa - menšia miestnosť, ktorá musí spĺňať niekoľko podmienok:

  1. Kontrola - Serverová miestnosť by mala mať v celej oblasti senzory, ktoré merajú teplotu a vlhkosť. Systémy riadenia prostredia by mali byť schopné udržať celú miestnosť na požadovaných hodnotách.

  2. Prúdenie vzduchu - Servery a iné počítačové vybavenia generujú veľa tepla. Prúdenie vzduchu pomáha odstraňovať teplo z oblasti. Zvyčajne sa používa viac ako jedna klimatizácia.

  3. Protipožiarny systém - Ak dôjde k požiaru, nechcete serverovňu postrekovať vodou. Voda by poškodila všetky zariadenia. Existuje pomerne málo možností pre tento typ systému. Všetky sú navrhnuté tak, aby hasili požiare a zároveň chránili počítačové vybavenie.

  4. Káble - Serverové miestnosti môžu skončiť s kilometrami káblov. Káble by mali byť vedené na strope, stenách alebo pod podlahou

  5. Redundantné zdroje napájania - Redundantné zdroje napájania sú dôležité nielen na zabezpečenie toho, aby zariadenie zostalo neustále v prevádzke, ale aj na zabránenie prepätiu, ktoré by mohlo poškodiť servery.

  6. Fyzická ochrana - Serverové miestnosti obsahujú zariadenia v hodnote tisícov alebo dokonca miliónov. Navyše uložené dáta v týchto miestnostiach môžu byť neoceniteľné. Je nevyhnutné mať zavedené potrebné fyzické zabezpečenie.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť