Čo je SMTP server?

SMTP je jednoduchý protokol umožňujúci prenos e-mailov medzi stanicami.

SMTP je jednoduchý protokol umožňujúci prenos e-mailov medzi stanicami. Protokol zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia medzi adresátom a odosielateľom; správa je doručená do poštovej schránky adresáta, ku ktorej môže užívateľ ďalej pristupovať pomocou protokolov POP3 a IMAP.

SMTP server je administrátorom celého tohoto procesu.

Vytvára a spravuje adresy, ukladá a triedi správy. Mená týchto serverov vyzerajú nasledovne "smtp.domain.com". Napríklad Gmail: "smtp.gmail.com"

Toto však nie je normalizované.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť