Čo je SQL server?

SQL Server je relačný databázový systém.

SQL Server je relačný databázový systém. Je to databázový server (software produkt) s primárnou funkciou uložiť a vrátiť dáta, ktoré vyžiadala iná softvérová aplikácia, ktorá beží na rovnakom alebo inom počítači. Microsoft ponúka rôzne druhy Microsoft SQL serveru, ktoré sú šité na rôzne druhy spotrebiteľa.

Počas mesiaca júl 2022 Microsoft podporoval nasledovné verzie:

  • SQL Server 2014

  • SQL Server 2016

  • SQL Server 2017

  • SQL Server 2019

Existujú aj špecializované edície, ako je napríklad Azure SQL Database, čo je cloud-based verzia MS SQL serveru.

Všetky operácie môžu byť vykonané priamo na MS SQL serveri. Tieto sú potom komunikované pomocou Microsoft formátu zvaného Tabular Dáta Stream (TDS). Tento protokol slúži na prenos dát medzi databázou a klientom.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť