Čo je VPN server?

VPN server je server, ktorý umožňuje využitie VPN (Virtual Private Network).

VPN server je server, ktorý umožňuje využitie VPN (Virtual Private Network). Je to kombinácia VPN hardware a software technológii, ktoré dokážu poskytnúť VPN klientom bezpečné spojenie. VPN server je zvyčajne nakonfigurovaný software.

Zvyčajne tento server využíva viac protokolov pre komunikáciu, ako je napríklad PPP. Klient sa najprv pripojí na VPN server, autentifikuje sa a až potom môže využívať samotný VPN.

Čo je VPN

VPN - v preklade virtuálna privátna sieť - ide o prepojenie zariadení do jednej virtuálnej počítačovej siete aj keď sú počítače v nezávislých fyzických sieťach. Prostredníctvom virtuálnej privátnej siete medzi sebou môžu komunikovať ako keby boli na jednom sieťovom segmente.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť