Čo je Web server?

eb server odosiela webové stránky, ktoré sú zvyčajne HTML dokumenty, pomocou HTTP, čo pôsobí ako primárna metóda prepravy informácii na world wide web-e.

Web server odosiela webové stránky, ktoré sú zvyčajne HTML dokumenty, pomocou HTTP, čo pôsobí ako primárna metóda prepravy informácii na world wide web-e. HTTP klient vyžiada požiadavku a web server odpovedá.

Existuje aj bezpečnejšia varianta tohto protokolu HTTPS, ktorá je dnes štandardom pri komunikácii web serveru.

Poskytované informácie

Web server môže mať stránky dopredu pripravené, ktoré web server iba poskytne klientovi (Statický obsah). Alebo na základe klienta a jeho požiadavky sú dáta sformátované a pripravené k prezentácii (dynamický obsah).

K dynamickému vytváraniu obsahu sa používa množstvo rôznych technológií. Statický obsah je schopný server poskytnúť významne rýchlejšie než dynamický. Na druhej strane pomocou dynamického obsahu je možné poskytnúť omnoho väčší obsah informácií a je možné reagovať i na rôzne požiadavky klientov.

Spôsoby sa dajú kombinovať pomocou cachovania. Na zabezpečenie služby web serveru slúžia programy, ako je napríklad Apache HTTP server.

Dopyt

Získajte prístup k IT expertom a výhodam technologického outsourcovania.
Dajte nám vedieť